Vítej, Host. Prosím přihlaš se nebo se zaregistruj.
Agapornis - papoušci - ptáci « Forum « Pěvci « Pěnkavovití «  (Moderátor: cecetka)Legislativa chovu - přestupky.
Stran: [1]   Dolů
  Odpověď  |  Nové téma  |  Tisk  
Autor: Téma: Legislativa chovu - přestupky.  (Přečteno 2059 krát)
cecetka
Moderator
Hero Member
*****
Offline Offline

Pohlaví: Mužské
Česká republika Česká republika

Příspěvků: 988


Prohlédnout cecetka's Album


« dne:: 01.04.2012 | 18:57:36 pm »
Odpověď s citacíCitace

§ 87
Přestupky
 
(1) Orgán ochrany přírody uloží pokutu až do výše 10 000 Kč fyzické osobě, která se dopustí přestupku tím, že:

c) zraňuje, chová bez po.....ní zvláště chráněné živočichy nebo ptáky nebo jinak nedo.....ně zasahuje do jejich přirozeného vývoje,

výše pokut je zmíněna zákonem pouze v souvislosti s podnikatelskou činností následovně:

§ 88
Pokuty právnickým osobám a fyzickým osobám při výkonu podnikatelské činnosti(3) Při stanovení výše pokuty se přihlíží k závažnosti protiprávního jednání a k rozsahu hrozící nebo způsobené újmy ochraně přírody a krajiny.
 


§ 80
Působnost České inspekce životního prostředí

(3) Inspekce ukládá právnickým a fyzickým osobám pokuty za porušení povinností při ochraně přírody a krajiny podle tohoto zákona. Inspekce může zahájit řízení o uložení pokuty pouze tehdy, nezahájil-li je již obecní úřad obce s rozšířenou působností, krajský úřad nebo správa. Pokud řízení o pokutě zahájí obecní úřad obce s rozšířenou působností, krajský úřad nebo správa a inspekce ve stejný den, provede řízení o uložení pokuty obecní úřad obce s rozšířenou působností, krajský úřad nebo správa. O zahájení řízení o uložení pokuty se inspekce a obecní úřad obce s rozšířenou působností, krajský úřad nebo správa vzájemně informují. O odvolání proti rozhodnutí inspekce rozhoduje ministerstvo životního prostředí.

http://www.cizp.cz/files/=2968/CITESnews-Prague71.pdf

Uvedený dokument ze stránek ČIŽP se zmiňuje o případu, kdy bylo u nejmenovaného chovatele zjištěno neoprávněné držení pěvců v uvedených druzích a počtech: 6 ks zvonohlík zahradní, 3 ks stehlík, 2 ks konopka, 1 čížek, 1 zvonek. Delikventovi byla vyměřena pokuta ve výši 32.000 Kč. Nikterak nemám v úmyslu se zastávat žádného protizákonného počínání, ale i delikvent má svá práva, i když jej nezastupuje právník. Jde především o to, že trest (v tomto případě pokuta), musí být přiměřený. V daném případě žádný z uvedených druhů nepatří mezi zvláště chráněné druhy ani není chráněn předpisem CITES. Pokud by dotyčný trval na sdělení, proč a podle jakého předpisu je mu vyměřena tak vysoká pokuta, mohlo to pro něj možná dopadnout lépe.
V další části textu se ČIŽP zmiňuje údajně chovatelskou praxí při nezákoném nabývání druhů z přírody způsobem, kdy chovatelé ještě nevzletná mláďata v hnízdě v přírodě nakroužkují, nechají rodiči dále krmit a před vylétnutím  se ještě uzavřou sítí, aby nemohli odletět až do vyspění. Ke kroužkování jsou dle sdělení užívány falešné holandské nebo belgické kroužky. Takto získaní ptáci pak jsou předkládáni k žádostem o registraci jako odchov v zajetí. Tenhle způsob se mě zdá tak důsledně vymyšlený, že je přinejmenším velmi obtížný, pokud neřeknu, že skoro nemožný. Za prvé se mi svou  celkovou náročností jeví spíše jako spekulace než dostupná realita. Za druhé, nerozumím přesně, co je míněno falešnými belgickými nebo holandskými kroužky, nicméně čísla kroužků používaných a zhotovených ve většině zahraničních zemí (Belgii a Holandsko nevyjímaje) jsou registrována, přidělení každého kroužku konkrétního čísla konkrétnímu chovateli lze prostřednictvím chovatelské organizace dohledat, stejně pak i u chovatele následně další použití pro konkrétní ptačí druh. To naprostá většina našich chovatelů ví. Vzít z uhynulého ptáka jednou už použitý kroužek k účelu, který uvádí ČIŽP je velmi ošemetné, toho se může dopustit opravdu s prominutím jen velmi hloupý chovatel. Na druhou stranu, podle dnešního znění zákona § 54 o prokazování původu, písmene  b) je uzavřený kroužek správné velikosti pro ptáka získaného z členského státu Evropských společenství trvalým nezaměnitelným označením opravňujícím k žádosti o vydání osvědčení o vzetí do evidence živočicha odchovaného v zajetí.
Text zmiňuje ještě další způsoby nedo.....ných chovatelských praktik jako použití příliš velkých kroužků nebo použivání většího počtu kroužků se stejným číselným značením na základě jednoho po.....ní. Bohužel, i tato varianta se mě jeví poněkud překombinovaná, nějak nejsem schopen domyslet jakého prospěchu by údajný delikvent jejím použitím dosáhl.
« Poslední změna: 06.03.2014 | 22:23:13 pm od cecetka » Nahlásit moderátorovi   Zaznamenáno
Stran: [1]   Nahoru
  Odpověď  |  Nové téma  |  Tisk  
 
Přejít na:  


CZIN.eu TOPlist