Vítej, Host. Prosím přihlaš se nebo se zaregistruj.
Agapornis - papoušci - ptáci « Forum « Pěvci « Pěnkavovití «  (Moderátor: cecetka)Legislativa chovu - nedostatky legislativy.
Stran: [1]   Dolů
  Odpověď  |  Nové téma  |  Tisk  
Autor: Téma: Legislativa chovu - nedostatky legislativy.  (Přečteno 4304 krát)
cecetka
Moderator
Hero Member
*****
Offline Offline

Pohlaví: Mužské
Česká republika Česká republika

Příspěvků: 988


Prohlédnout cecetka's Album


« dne:: 02.03.2012 | 22:55:04 pm »
Odpověď s citacíCitace

Legislativa chovu - co v zákoně č. 114/92 Sb., nenajdeme.

Navzdory hojně se vyskytujícímu termínu o tzv. nezaměnitelném značení pro potřebu námi chovaných pěvců tu není definice ani obecná, ani konkrétní. Ta obecná se tam vyskytuje ale v podstatě jenom část z ní platí. Ta hovoří o uzavřeném nesnímatelném kroužku, čipu, případně určení příslušnosti jedince podle testů DNA. Čipy a DNA soudný člověk nebo veterinář musí vyloučit. Nezaměnitelné uzavřené kroužky jsou užívány v případě jedinců evidovaných podle Osvědčení o jedinci odchovaném v přímé péči člověka. Jak označit nezaměnitelně jedince při žádosti o zaevidování podle odchylného postupu zákon bohužel prakticky neřeší.
Pokud se týče konkrétní informace o uzavřených nesnímatelných kroužcích, pro těch pár nejčastěji chovaných druhů se tvůrci legislativy podle mne mohli obtěžovat konkrétní informací, tedy označením velikosti vnitřního průměru uzavřeného kroužku. Bylo by to jednou tzv. černé na bílém dáno a konec. Protože tomu tak není, najdete náznak nějaké snahy o toto na webových stránkách obou výrobců kroužků, na stránkách nové Exoty, občas se o takovou informaci nebo tabulku pokusí v textu  článku nějaký osvícený chovatel. Což je vše bohužel k ničemu. Pokud není velikost nezaměnitelného kroužku definována zákonem nebo souvisejícím předpisem, je to opět závažný nedostatek legislativy. Jen pro zajímavost, klikněte si na první z článků (Articoli) v tomto odkaze a můžete si prohlédnout, jak to mají třeba v Itálii.
http://www.stuppello.altervista.org/articoli.htm
(odkaz je k dnešku bohužel už neplatný - březen 2014)

No není tu taky třeba seznam ptáků, které můžeme chovat bez omezení,  - respektive proto, že nejsou příslušníky eurofauny. A protože si často komplikujeme život soužitím s předsudky a máme sklony dodržovat předpisy i tam, kde žádné nejsou, je na místě si připomenout účel zákona o ochraně přírody.

ZÁKON
114/1992 Sb.
České národní rady
ze dne 19. února 1992
o ochraně přírody a krajiny

§ 1
Účel zákona
   Účelem zákona je za účasti příslušných krajů, obcí, vlastníků a správců pozemků přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás, k šetrnému hospodaření s přírodními zdroji a vytvořit v souladu s právem Evropských společenství 1c) v České republice soustavu Natura 2000. Přitom je nutno zohlednit hospodářské, sociální a kulturní potřeby obyvatel a regionální a místní poměry.

§ 5a
Ochrana volně žijících ptáků
   (1) V zájmu ochrany druhů ptáků, kteří volně žijí na evropském území členských států Evropských společenství (dále jen "ptáci"), je zakázáno... (atd.)


To byly vybrané citace dokazující, že zákon se nezaobírá faunou z jiných světadílů. Ačkoliv i v těch případech platí pro chovatele různá omezení, (zákon týkající se ochrany zvířat proti týrání, CITES nebo možná i další)
Prováděcí vyhláška č. 395/92 Sb potom uvádí seznamy zvláště chráněných druhů, (ohrožených, silně ohrožených a kriticky ohrožených).
Ostatní živočichové (kteří byli dříve označováni jako druhy podléhající obecné ochraně) v žádném seznamu uvedeni nejsou. Logicky však k nim patří všichni příslušníci naší fauny včetně i návštěvníků odjinud.
I v případě poddruhů, které k nám ani nezalétávají ale jen žijí mimo naše území avšak na území jiného evropského státu ochrana podle našeho zákona platí. Nemůžem bez řádného po.....ní tedy chovat ani naše stehlíky ani jejich podruhy žijící v jiných evropských oblastech. Ono takové nebezpečí snad ani není, jedině poddruh C. c. balcanica by snad mohl být chovatelsky přitažlivý, ostatní rasy jsou vesměs drobnější a barevně méně výrazné oproti naší formě. Co do líbivosti a atraktivity je ale výjimkou stehlík sibiřský, C. c. major. Jeho areál je však na východ od Uralu, tedy vlastně za hranicí mezi Evropou a Asií. Není o čem diskutovat. Není ani náznak věty v našem zákoně, že by se tenhle pták měl chovatelem předkládat k nějaké registraci. Nemluvě pak už vůbec o případech, že by se jednalo o ptáka mutačního. Co se týče podoby, soudný chovatel obě rasy bez problémů rozezná, druhá věc je, zda se totéž dá říct o pracovnících, kteří by u vás eventuelně mohli provádět kontrolu. Proto je na místě obezřetnost a třeba v případě kříženců ras nebo ptáků vizuálně sporných je raději zaregistrovat jako prostě stehlíky. xxxxogicky obdobná situace by mohla nastat v případě možné zaměnitelnosti hýla mexického s hýlem rudým. Tahle situace naštěstí není tolik na indexu jako se vzpomenutým majorem. Ostatně situaci si komplikuje spíše druhá strana, v případě pochybností ať úřady registrují pro mne a za mne třeba i kanáry včetně barevných nebo postavových a dalších, vždyť i v tomto případě se jedná o druh volně žijící v zemi EU.
Věřím, že bez problémů by měly být druhy jako exotičtí čížci, zvonohlíci nebo i hýli, zvonci a další stehlíci z jiných světadílů, byť v názvu mají latinské rodové jméno stejné jako u nás.
To už záleží na Vás, abyste si před nákupem líbivého druhu zjistili maximální množství informací a rozlišili s jistotou druhy podle našeho zákona rizikové od bezproblémových.

http://fkcso.cz/cz-list.htm

Další nedořešená kapitola se týká ptáků mutačních. Jsou to pochopitelně vesměs ptáci pocházející z chovů a s jistotou lze říct, že po.....ných. Nikde v zákoně není blíže specifikováno, proč mají být předmětem registrací, nicméně vyžadováno to je údajně kvůli druhově stejné totožnosti a vlastně i genetickému vybavení. Moje vize je, že si druhá strana opět sama komplikuje život, pokud by se povinnost registrace vztahovala jen na ptáky přírodního vybarvení, pak i v případě, že se nám přírodní pták narodí od rodičů mutačních případně smíšeného páru, stačilo by pak v tomto případě mít registrovaného toho přírodně zbarveného  z rodičů a v případě obou rodičů mutačních už mutační barva prokazuje že se nejedná o ptáky z přírody. Mutační ptáci se v přírodě nevyskytují běžně, pokud se tak stane tak takový jedinec je jeden z desetitisíců a ten by zrovna populaci druhu nezachránil, protože stejně jej do příštího roku chytne krahujec.
Uvedená verze by ovšem asi narážela na nedostatek znalostí ohledně genetiky barev mutačních ptáků, která je mnohdy problémem i pro méně erudované chovatele, takže přesvědčit pracovníka odboru životního prostředí o tom, že právě tahle barevná kombinace rodičů úplně normálně podle genetických pravidel dává přírodní potomky by bylo nad lidské síly. To ovšem je zase nedostatek druhé strany, ten, kdo si osvojuje právo něco zakazovat nebo povolovat, pokud předpisy vydává jen tak od boku bez konzultace s druhou stranou nebo odborníky, měl by být v příslušném oboru přiměřeně vzdělaný. Je tristní, že pracovníky referátů životních prostředí musíme my sami stále navádět na předpisy podle nichž mají naše žádosti vyřizovat.
Prostě textu zákona přibývá a přibývá ale pořád zůstávají stěžejní problémy nepovšimnuty.

Tito ptáci musejí být nezaměnitelně označeni
nesnímatelným kroužkem nebo mikročipem
a evidováni krajským úřadem (na území národních
parků, chráněných krajinných oblastí
a jejich ochranných pásem jejich správami),
případně mohou být chováni na základě vydané
výjimky. V dobu přípravy této publikace se
vyjasňuje přesný postup evidence.


Kapitola 4.1.1.  Chov evropských druhů ptáků (odkaz na konci článku dole)

 Publikace byla vydána v r. 2004, není nijak nepravděpodobné, že by se nemohla asi dva roky připravovat, tudíž kdyby autor dnes nebyl zaneprázdněn jinými úkoly, potěšil by mne po deseti letech odkaz na znění přesného postupu evidence.

* ptáci v zajetí-vermouzek.pdf (240.47 KB - staženo 467 krát.)
« Poslední změna: 06.03.2014 | 20:38:55 pm od cecetka » Nahlásit moderátorovi   Zaznamenáno
cecetka
Moderator
Hero Member
*****
Offline Offline

Pohlaví: Mužské
Česká republika Česká republika

Příspěvků: 988


Prohlédnout cecetka's Album


« Odpověď #1 dne:: 27.04.2015 | 20:10:43 pm »
Odpověď s citacíCitace

Trochu je mně líto, že jsem se na diskusi iFauny ohledně legislativy standartně připojil poněkud opožděně a tudíž vlastně skoro zbytečně. Chvilku mi to dalo sesmolit a přijde mi trochu líto, že to tam někde zapadne do zapomnění. Snad neuškodí, když využiju k uložení tohle místo, kde bude možné snadněji si to najít a připomenout, stejně se za půl roku s podobnou otázkou vytasí zas někdo další.

Dotaz:

petronius   

Chtěl bych se zeptat ohledně ptáků z Holandska jako jsou stehlíci, hýlové obecní nebo sýkořice, jak je to s vyřízením dokladů, protože v Holandsku se nic takového pokud vím nevede a u nás potřebujete mít pokud vím registraci. Děkuji.   


lubinator   

Psal jsem ohledně toho na ministerstvo a přišla mi tato odpověď:

byl sem pověřen vyřízením Vašeho dotazu ohledně držení a chovu vybraných volně žijících druhů ptáků v ČR (stehlík, čížek aj.).Vámi zmíněné druhy podléhají obecné ochraně dle zákona o ochraně přírody a krajiny č.114/1992 Sb., v platném znění dle § 5a a § 5b tohoto zákona a dále obecné ochraně dle čl.5 - 9 Směrnice 2009/147/ES „o ptácích“, zásah do přirozeného vývoje volně žijících jedinců těchto druhů je tak zakázán a je možný pouze na základě výjimky z ochrany podmínek dle výše uvedeného zákona. Pokud se rozhodnete chovat tyto druhy v zajetí (předpokládáme, že jedinci jsou původem rovněž odchováni v zajetí), je třeba být schopen doložit jejich původ, tedy doklad, který prokáže odchov mimo přírodu, identifikace exemplářů formou kroužku je tak předpokladem. Některé zahraniční státy mají mírnější způsob ochrany a nevystavují (nevyžadují) ) úřední po.....ní pro držení těchto druhů, nicméně doklad o původu by měl držitel být schopen předložit vždy. Nedoporučujeme obecně chovat tyto druhy a pokud se tak rozhodnete, pouze v případě, že prodejce bude schopen nějakou listinou (kterou Vám přenechá) dokázat původ jedince odchovaného v zajetí s označením exempláře kroužkem, či se spíše se zaměřit na zájmové druhy ptáků volně prodejných, nejlépe v ČR. Předejdete tak případným problémům do budoucna.   


cecetka   

Vůbec nemám v úmyslu komunikovat s panem X z ministerstva životního prosředí, ostatně jeho vyjádření je tu citováno anonymně. I když tohle téma standartně „usnulo na úbytě”, pro mne je aktuální více než 35 let, což je možná déle, než se jím z profesního pověření zabývá pan X. Rozhodně taky nemíním vůbec znevažovat či podceňovat Směrnici Evropského parlamentu (EP) č.2009/147/ES chci. Přesto tu zmínku o ní vnímám jako bezpředmětnou, jde o směrnici, tedy pokyn EP členským státům, jak podle ní stanovit vlastní zákony do konkrétní situace. Každý stát ji ve svých zákonech zohledňuje. Směrnice neuvádí uniformní a konkrétní znění zákona o ochraně přírody ve všech státech. Třeba zařazení jednotlivých druhů podle stupně ohrožení bude závislé na místních podmínkách kterého státu. Vyjádření o mírnějším způsobu ochrany v některých státech není zrovna výstižná formulace. Pán uvádí, že držení ptáků (jako stehlík, čížek), tedy doplňuji, že druhů, které nejsou uvedeny podle našeho zákona v seznamu zvláště chráněných druhů (vyhl. č.395/92 Sb., ) je podmíněno nutností či schopností doložit či prokázat jejich původ. V té souvislosti je citován § 5a. Podle odstavce 3) zmíněného § 5a se v takovém případě postupuje obdobně podle § 54. Je uvedeno „obdobně”, nikoliv stejně nebo totožně. Najděte si následně § 54 a zjistíte hned v první větě, že se týká prokazování původu zvláště chráněných druhů. Není tam žádná zmínka nebo náznak, že v případě druhu nepodléhajícímu zvláštní ochraně a neuvedénému v seznamu zvláště chráněných druhů (čížek, stehlík) je prokazování o původu nebo nabytí nějak obdobné, nechci říct přímo schůdnější, bene.....ntnější nebo snadnější. Tedy právě naopak než bylo vyjádřeno z ministerstva, vůči těmto druhům asi právě jen proto, že jsou předmětem našeho zájmu je vyžadován způsob ochrany stejný jako pro druhy zvláště chráněné, tedy přísnější než by bylo logické.
Domnívám se, že v některých západních státech, třeba včetně samotné Belgie orgány ochrany přírody progresivněji spolupracují s chovateli a nelibují si tolik v papírové byrokracii. Není třeba mít obavu, že zrovna naši úředníci by citovanou bruselskou směrnici nerespektovali, z velké části díky ní jako i ještě některým dalším podobným směrnicím (včetně příloh) se náš zákon č.114/92 Sb., postupně nafouknul z někdejších nebo původních 24 stran textu na stávajících dnešních 84 stránek. Např. § 5a a § 5b, na které v úvodu pan X z ministerstva odkazuje, v původním znění vůbec nebyly, prostě byl § 5 a potom následoval § 6. Ve Zwolle či jinde na burze koupíte ptáka naprosto legálně aniž byste obdrželi písemný doklad o původu. Kdyby to bylo v rozporu s uvedenou Směrnicí o ptácích, těžko by pořadatel burzu mohl provozovat. Podmínkou nebo smyslem burzy stejně jako jiných akcí a podnikání je spokojenost všech, nikoliv trestní činnost návštěvníků a prodejců. To přece musí platit v celé EU, v případě burzy s mezinárodní účastí vůbec nemluvě, takže nelze se odvolávat na lokální mírnější předpisy. Jak jsem již nahoře odkazoval na § 54 našeho zákona č.114/92 Sb, svědčí o tom uvedený text:
(5) O vydání osvědčení může požádat orgán ochrany přírody ten, kdo
b) získal do držení nezaměnitelně a trvale označeného nebo nezaměnitelně identifikovaného
živočicha odchovaného v lidské péči z členského státu Evropských společenství v souladu
s právem tohoto členského státu.
Prostě text našeho zákona tímto zjevně respektuje ( a nemůže popírat) možnosti jiných členských států, kde chovatelé mají na kroužcích uvedeno své identifikační číslo, podle nějž je i konkrétní ptačí jedinec identicky zaregistrovaný a dohledatelný. Kdyby byl nutný konkrétní písemný doklad, nebojte se, že by to naše státní správa jen tak s velkorysosti pominula a nebylo by to tu napsáno, že se to bezpodmínečně vyžaduje. Nevyžaduje - je to v souladu s právem (tím se míní zákon) státu, odkud jedinec pochází. Ovšem u nás ministerstvo životního prostředí nebo orgány ochrany přírody vůli k spolupráci s Českým svazem chovatelů (platí to pochopitelně i obráceně) nemají, tudíž podle zmíněného §54 odst.6 si musíte následně zažádat na příslušném odboru životního prostředí do 15 dnů po dovozu o vystavení stejného Osvědčení, jaké většinou už znáte z praxe při odchovech. To osvědčení Vám naši úředníci vydají, zřejmě aniž by byli schopni si identitu uvedeného kroužku ověřit. Možná, že když už se pro tu ochranu volně žijících druhů ze strany našich úřadů tolik dělá, vůbec by nebylo od věci celou tu legislativu společně s chovateli uvést na podmínky přijaté a používané nejen ve zmíněné Belgii ale většině západních států. Není potřeba stanovovat mírnější podminky - jde o dostatečně dokonalý a exaktní způsob evidence. Pokud se mýlím, pak by vlastně v Belgii nebo v Německu Směrnici museli nějak obcházet. To je přece hloupost. Nevím, proč se ministerstvo přiklání ke stanovisku, že zrovna chovatelství, tedy konkrétně my chovatelé a každý z nás jsme potažmo tím nebezpečím ohrožujícím budoucnost volně žijících populací našeho ptactva. A to i v případě, že si chcete pořídit třeba jen párek mutačních čečetek.
Neodpustím si poznámku na závěr: Samotný ČSCH i jeho ÚOK CHOP s neomylnou určitostí vůči našemu problému zaujímá stanovisko, které výstižně charakterizoval výše př. Lukáš B. Takže lepší časy nadále v nedohlednu.


Odkaz na celé diskusní téma:
http://www.ifauna.cz/okrasne-ptactvo/diskuse/detail/2915648/eurofauna-z-holandska#a2926985
« Poslední změna: 27.04.2015 | 20:14:01 pm od cecetka » Nahlásit moderátorovi   Zaznamenáno
Jáchym
Host
« Odpověď #2 dne:: 12.02.2016 | 19:09:22 pm »
Odpověď s citacíCitace

Pozor na všímavé spoluobčany !!!!
viz:  http://birds.cz/avif/obsdetail.php?obs_id=1128115
Nahlásit moderátorovi   Zaznamenáno
cecetka
Moderator
Hero Member
*****
Offline Offline

Pohlaví: Mužské
Česká republika Česká republika

Příspěvků: 988


Prohlédnout cecetka's Album


« Odpověď #3 dne:: 18.02.2016 | 18:36:32 pm »
Odpověď s citacíCitace

Děkuju za upozornění, opravdu „radostné” poznání.
Nahlásit moderátorovi   Zaznamenáno
Stran: [1]   Nahoru
  Odpověď  |  Nové téma  |  Tisk  
 
Přejít na:  


CZIN.eu TOPlist